Firma GUTKOWSKI
Jan Gutkowski


ul. 17 Stycznia 92
64 -100 Leszno


tel. 65 529 57 60
fax 65 520 57 48
email: firma@gutkowski.com.pl

NIP: 697-000-58-11
REGON: 004094593

Wszelkie prawa zastrzeżone


GPS:
N: 51° 49'44.88"
E: 16° 35'50.23"
 


TARGI BAUMA 2018 - Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.