Firma GUTKOWSKI
Jan Gutkowski


ul. 17 Stycznia 92
64 -100 Leszno


tel. 65 529 57 60
fax 65 520 57 48
email: firma@gutkowski.com.pl

NIP: 697-000-58-11
REGON: 004094593

replica watches fake rolex

Wszelkie prawa zastrze�one


GPS:
N: 51� 49'44.88"
E: 16� 35'50.23"
 


TARGI BAUMA 2018 - Udzia� w targach realizowany by� w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” wspó�finansowanego ze �rodków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Dzia�anie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddzia�anie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.